about_img
เครื่องหมายการค้า

ประวัติองค์กร
     ระวัติSpaClean (สปาคลีน)

                        ในปี 2546, Spa Clean (สปาคลีน) เกิดขึ้นเป็นผู้ผลิตน้ำยาทำความสะอาดที่เติบโตจากนวัตกรรมในการผลิตน้ำยาดันฝุ่น นวัตกรรมนี้เป็นที่รู้จักในชื่อ "น้ำยาดันฝุ่นสปาคลีน"
และได้รับการยอมรับทั้งในภาครัฐและเอกชน
รวมถึง หน่วยงานภาครัฐ, สถาบันการศึกษา, โรงพยาบาล, และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ

นอกจากนี้, Spa Clean ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมเพื่อตอบโจทย์ที่เพิ่มขึ้นของ
ผู้บริโภคในการทำความสะอาดภายบ้าน โดยเฉพาะในการพัฒนา น้ำยาถูพื้น
ที่กลายเป็นผลิตภัณฑ์หลัก สำหรับ Spa Clean

ในปี 2554, บริษัทขยายตัวเข้าสู่ตลาดห้างค้าปลีก (Modern Trade) ด้วยผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพและราคาที่เข้าถึงได้ และยังคงคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน
ภายใต้แบรนด์ "สปาคลีน"
เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในตลาดถึงทุกวันนี้
          นอกจากมีการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ยังมีการบริการหลังการขาย มีทีมงานนักเคมี ฝ่ายการตลาด และนักเทคนิค ที่มีประสบการณ์สูง บริษัท เคซีซีพี 2011 กรุ๊ป จำกัด มีการให้บริการดังนี้
 
  • รับประกันสินค้า หากไม่ดี อย่างที่สาธิต หรือทดลอง ไม่ต้องชำระเงิน สามารถอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และเทคนิคพิเศษในการ ทำความสะอาด ซึ่งทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และประหยัดเวลาได้ดีที่สุดแก่ท่าน
  • หากท่านประสบปัญหาเกี่ยวกับความสกปรกไม่ว่ากรณีใด ทางบริษัทฯ สามารถแนะวิธีการแก้ไขปัญหาและยินดีที่จะให้ความรู้ และวิธีแก้ไข โดยมิให้เกิดขึ้นอีก
  • มีนักเทคนิคและฝ่ายการตลาด เข้ามาดูแลบริการหลังการขายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบปัญหาและเพื่อคุณภาพงานบรรลุเป้าหมาย
  • ผลิตภัณฑ์ทุกประเภท มีคุณภาพ ราคาประหยัดสมเหตุสมผล ช่วยเบาแรง ประหยัดเวลา และที่สำคัญ ผลิตภัณฑ์ได้รับรองความปลอดภัย และคุณภาพมาตรฐาน โดยกระทรวงสาธารณสุข (สำนักคณะกรรมการอาหารและยา) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์มีเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และมีเอกสารรับประกันคุณภาพ
เครื่องหมายการค้า